Dom Pomocy Społecznej - Włościbórz


Dom Pomocy Społecznej Włościbórz

78 - 114 Wrzosowo,
gmina Dygowo
powiat Kołobrzeg

NIP: 671-10-61-105
REGON: 000310427

e-mail: dpsw@kolobrzeg.powiat.pl

UWAGA !!!

W związku z Uchwałą Nr 226/2016 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kołobrzeski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu informuje, że będzie wykonywał obowiązki podatnika VAT w imieniu Powiatu. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. Dom Pomocy
Społecznej we Włościborzu zmienia nr NIP. Zgodnie z § 5 ww. Uchwały umowy cywilnoprawne, zawierane przez naszą jednostkę w imieniu i na rzecz powiatu muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli:

Powiat Kołobrzeski, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-17-26-929
Podmiotem reprezentującym powiat jest:
Dom Pomocy Społecznej
Włościbórz 1.
78-114 Wrzosowo,
na podstawie pełnomocnictwa dla Dyrektora DPS - Pani Małgorzaty
Rzepka-Klincewicz
udzielonego przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu.

Faktury zakupu, oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów
i usług, powinny zawierać następujące dane identyfikacyjne:

Nabywca:                

Powiat Kołobrzeski,
Pl. Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-17-26-929

Odbiorca/Płatnik:
Dom Pomocy Społecznej
Włościbórz 1          
78-114 Wrzosowo


 Bank:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Kołobrzeg
Plac Ratuszowy 5a/1
78-100 Kołobrzeg

Numery rachunków:

86 2030 0045 1110 0000 0185 6010 - rachunek podstawowy

73 2030 0045 1110 0000 0185 6050 - opłaty za pobyt mieszkańców, czynsze, dzierżawy.

18 2030 0045 1110 0000 0185 6070 - wpłaty depozytów mieszkańców.

94 2030 0045 1110 0000 0185 6060 - wpłaty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  09‑08‑2006 11:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  09‑08‑2006 11:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2022 11:49:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie